Shopping arcade in Trier-Tarforst

Photograph Stadtteilzentrum Tarfoster Höhe by Alexander Hoffmann on 500px

Stadtteilzentrum Tarfoster Höhe on 500px
Alex Hoffmann @mangochutney